Quy tắc ứng xử cộng đồng trong ứng dụng Stock Edu của STAG

Quy tắc ứng xử cộng đồng trong ứng dụng Stock Edu của STAG

Các ứng dụng và trang web của Công ty Cổ Phần STAG Việt Nam (gọi tắt là “STAG”) được xây dựng nhằm mang lại trải nghiệm tích cực cho người dùng – bất kỳ cá nhân, tổ chức nào truy cập ứng dụng, website hoặc trang mạng xã hội liên kết của STAG; giúp người dùng có thể tìm hiểu, học tập, nghiên cứu, thử nghiệm, đầu tư, và trao đổi thông tin một cách cởi mở với cộng đồng các người dùng và nhà đầu tư khác.

STAG khuyến khích sự cởi mở và chia sẻ ý kiến cá nhân của mỗi người dùng. Tuy nhiên, STAG cũng quan tâm đến việc đảm bảo môi trường trên ứng dụng và website của mình lành mạnh, tôn trọng quyền cá nhân, bản sắc văn hóa và pháp luật Việt Nam. Do đó, STAG thiết lập những tiêu chuẩn cộng đồng như bên dưới và khi đăng ký thành viên hoặc sử dụng dịch vụ của STAG, người dùng được hiểu là đã chấp nhận và đồng ý tuân thủ theo các nguyên tắc này. Nếu có hành vi vi phạm, STAG sẽ thực hiện các biện pháp ngăn chặn bao gồm nhưng không giới hạn như ẩn hoặc xóa bỏ nội dung, thay đổi hình ảnh, hoặc cấm vĩnh viễn tài khoản người dùng vi phạm.

Quy định thái độ hành vi ứng xử của người dùng:

 • Chịu hoàn toàn trách nhiệm với thông tin đăng tải và hoạt động trên ứng dụng, website.
 • Không đăng tải hay bình luận về các vấn đề chính trị, tôn giáo, sắc tộc, và các chủ đề nhạy cảm vi phạm pháp luật.
 • Không đăng tải hay trao đổi các thông tin liên quan tới chính sách của Đảng và Nhà nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam mà các thông tin này bị xem là vi phạm pháp luật.
 • Không truyền bá các nội dung, văn hóa phẩm bạo lực, đồi trụy, trái với thuần phong mỹ tục Việt Nam.
 • Chỉ sử dụng các dịch vụ, ứng dụng, website của STAG cho mục đích cá nhân, phi thương mại.
 • Không được phép lợi dụng, sử dụng các dịch vụ, ứng dụng, website của STAG cho các hoạt động phi pháp.
 • Không được phép truy cập bất hợp pháp đến các dịch vụ, ứng dụng, website của STAG, dữ liệu nội bộ, thu thập thông tin tài liệu, tài khoản các thành viên khác, gây cản trở, phá rối, thay đổi trạng thái hệ thống.

Người dùng đồng ý rằng sẽ không tải lên, xuất bản, tái xuất bản, truyền bá hoặc phân phát dưới bất kỳ hình thức nào:

 • Những thông tin về bản quyền, các nhãn hiệu, tên gọi độc quyền và các nội dung khác được bảo vệ bởi luật sở hữu trí tuệ vào mục đích thương mại mà không có sự đồng ý bằng văn bản của người giữ bản quyền.
 • Bất kỳ thông tin bất hợp pháp, nguy hại, đe dọa, lạm dụng, sách nhiễu, có hại, phỉ báng, khiếm nhã, lừa gạt, bôi nhọ, sỉ nhục, tục tĩu, khiêu dâm, xúc phạm, lăng mạ, giả mạo cá nhân hoặc tổ chức khác, thù hận, kích động, phân biệt chủng tộc, dân tộc… gây khó chịu hoặc trái với chuẩn mực đạo đức chung của xã hội thuộc bất kỳ loại nào, bao gồm cả việc truyền bá hay khuyến khích những hành vi có thể cấu thành tội phạm hay vi phạm bất cứ quy định nào của luật pháp địa phương, quốc gia hay nước ngoài.
 • Các thông tin dẫn đến việc truyền bá hoặc khuyến khích các hành vi trái luật pháp.
 • Các tài liệu quảng cáo, khuyến mại, "thư linh tinh", "thư rác", "thư gửi hàng loạt"… và các thông tin khác mà thành viên không mong muốn hoặc không cho phép vì mục đích thương mại.
 • Các thông tin sai và lệch lạc.
 • Thông tin hoặc phần mềm nào có chứa bất kỳ loại virus, Trojan, các đoạn mã máy tính, các tập tin hoặc các chương trình được thiết kế để gây cản trở, phá hỏng hoặc hạn chế các chức năng của phần cứng, phần mềm máy tính hoặc thiết bị viễn thông.

Nội dung trao đổi trên ứng dụng, website của STAG:

 • Người dùng hiểu và xác nhận rằng tất cả các thông tin, dữ liệu, văn bản, thư hoặc các tài liệu khác (sau đây được gọi là "nội dung"), cho dù được sử dụng công khai trên STAG hoặc được gửi riêng giữa các thành viên, là hoàn toàn thuộc về trách nhiệm của người tạo ra nội dung đó. Điều này có nghĩa là người dùng, chứ không phải STAG, phải chịu trách nhiệm đối với toàn bộ nội dung mà người dùng đăng tải, công bố, hoặc truyền qua ứng dụng STAG. STAG không chịu trách nhiệm kiểm soát hoặc theo dõi nội dung được các người dùng đăng, vì vậy, không thể và không bảo đảm về tính chính xác, nguyên vẹn, chất lượng hoặc vấn đề bản quyền của nội dung đó.
 • Người dùng đồng ý rằng STAG không có quyền điều khiển các nội dung, tuy nhiên STAG có quyền xóa hoặc sửa các nội dung do bạn gửi lên nếu chúng đi ngược lại các điều khoản trong Điều khoản sử dụng, hoặc đi ngược lại với thuần phong mỹ tục, pháp luật và văn hóa Việt Nam, hoặc có nội dung nhằm lăng mạ, sỉ nhục, phỉ báng, bêu xấu, mạt sát, gây hấn, kích động, chia rẽ, bài xích các người dùng khác, hoặc vi phạm bản quyền và các nội dung khác STAG thấy không phù hợp mà không cần phải giải thích lý do.
 • Người dùng hiểu và xác nhận rằng những thông tin vi phạm pháp luật, vi phạm tính riêng tư cá nhân, vi phạm thuần phong mỹ tục sẽ ngay lập tức làm người dùng mất quyền thành viên trên ứng dụng hoặc website của STAG và có thể bị truy tố trước pháp luật. Người dùng đồng ý rằng STAG sẽ không chịu trách nhiệm và không có nghĩa vụ chịu trách nhiệm về cách hành xử của người dùng.
 • Bằng việc đăng tải thông tin, người dùng đã cho phép STAG quyền để sử dụng, tái bản, sửa đổi, điều chỉnh, đăng, dịch, tạo các tác phẩm dựa trên nội dung đó, phân phát, thực hiện, trưng bày và quảng bá nội dung đó trên phạm vi toàn thế giới và/hoặc kết hợp nội dung đó với các tác phẩm khác dưới bất kỳ hình thức, phương tiện truyền thông, hoặc kỹ thuật nào hiện đã được biết tới hoặc sẽ được phát triển sau này mà không phải trả tiền bản quyền, có thể sử dụng vĩnh viễn, chuyển nhượng và chuyển giao hoàn toàn cho người khác.

Báo cáo vi phạm của người dùng:

 • STAG mong muốn trở thành sân chơi trực tuyến văn hóa, bổ ích, công bằng và hợp pháp. Vì vậy, nếu người dùng phát hiện bất cứ hành vi hoặc nội dung nào vi phạm các thỏa thuận trên, vui lòng thông báo cho STAG qua email đến [email protected]
 • Nếu người dùng có khiếu nại về nội dung bị xem là vi phạm, vui lòng gửi khiếu nại đến email: [email protected]

Chấm dứt dịch vụ & miễn trừ trách nhiệm:

 • STAG có quyền đơn phương xóa, ngừng hoặc hạn chế việc sử dụng các nội dung do người dùng đăng tải vi phạm bất kỳ điều khoản sử dụng hoặc quy định nào của STAG.
 • Người dùng đồng ý rằng STAG sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý về những thông tin do người dùng đăng tải, tính xác thực của thông tin cũng như STAG không kiểm soát cách hành xử bên trong hay bên ngoài ứng dụng hoặc website của người dùng.
 • Người dùng đồng ý rằng STAG sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại, hậu quả phát sinh trực tiếp hoặc gián tiếp nếu có xảy ra với người dùng từ bất kỳ thông tin, nội dung, hay hoạt động trên các ứng dụng và website của STAG hoặc các trang liên kết.
 • STAG và các tổ chức liên quan không phải chịu trách nhiệm với các yêu cầu bồi thường, bao gồm cả các khoản lệ phí pháp lý của bất kỳ bên thứ ba nào do hoặc phát sinh từ việc người dùng sử dụng dịch vụ, ứng dụng, website hoặc các trang liên kết của STAG; từ nội dung người dùng gửi, đăng, nhận, truyền tải hoặc cung cấp trên ứng dụng, website hoặc các trang liên kết của STAG. Việc người dùng vi phạm bất kỳ quyền của bất kỳ người nào khác hoặc pháp luật.

Quy tắc chung:

Điều khoản sử dụng này cùng với Quyền riêng tư và Lưu ý quan trọng được coi là toàn bộ thỏa thuận giữa người dùng và STAG về việc người dùng sử dụng dịch vụ của STAG cung cấp. Việc STAG không thể thực hiện hoặc thi hành bất kỳ quyền hạn hoặc điều khoản nào được quy định trong các tài liệu trên sẽ không được coi là STAG từ bỏ cũng như không được coi là người dùng được phép không chịu trách nhiệm pháp lý với với quyền hoặc điều khoản tại bất kỳ thời điểm nào. Nếu bất kỳ điều khoản nào trong các tài liệu trên bị vô hiệu thì các điều khoản khác vẫn sẽ có đầy đủ giá trị và hiệu lực.

Về ứng dụng Stock Edu

Stock Edu là ứng dụng học tập về đầu tư chứng khoán và quản lý tài chính cá nhân miễn phí được phát triển bởi đội ngũ STAG Vietnam. Với ứng dụng Stock Edu, người dùng có thể trải nghiệm:

 • Học mà chơi, chơi mà học. Stock Edu nỗ lực tìm hiểu, xây dựng nội dung để người học dễ tiếp thu các thuật ngữ tài chính phức tạp và có thể học bất cứ lúc nào, bất cứ đâu.
 • Thực hành trên sàn chứng khoán ảo. Sàn ảo của Stock Edu mô phỏng theo thực tế thị trường chứng khoán Việt Nam để giúp người học làm quen với thị truờng thật và xây dựng được chiến lược đầu tư riêng cho mình.
 • Tranh tài với cộng đồng các nhà đầu tư. Ở Stock Edu, người dùng còn được tham gia các cộng đồng khác nhau để trao đổi, chia sẻ kiến thức và tranh tài với nhau.

Để biết thêm chi tiết, bạn có thể tìm đọc tại đây.

Nếu bạn thấy bài viết này hữu ích, hãy mời gọi bạn bè tham gia tải ứng dụng Stock Edu để cùng trang bị kiến thức nền tảng, xây dựng kỹ năng đầu tư tài chính dài hạn ngay hôm nay nhé!

Trải nghiệm ngay ứng dụng Stock Edu

Quản lý tài chính cá nhân và Đầu tư trong tầm tay

TẢI ỨNG DỤNG