Chính sách bảo mật

Chúng tôi cam kết tuân thủ việc bảo vệ quyền riêng tư và bảo mật thông tin của khách hàng dưới sự kiểm soát cẩn trọng và chỉ thu thập thông tin dữ liệu cần thiết và hợp lý cho hoạt động của mình và / hoặc theo yêu cầu pháp luật quy định. Chính sách bảo mật & chia sẻ thông tin này (goi tắt là “Chính Sách”) mô tả cách thức Công Ty Cổ Phần Stag Việt Nam (gọi tắt là “Công Ty”) thu thập, tiếp nhận, tổng hợp, lưu trữ, xử lý, tiết lộ, chia sẻ (gọi tắt là “Xử Lý”) và đảm bảo an toàn, bảo mật dữ liệu, thông tin (gọi tắt là “Thông Tin Người Dùng”) của các tổ chức, cá nhân bao gồm nhưng không giới hạn khách hàng, đại lý, nhà cung cấp, đối tác, nhà thầu, và các nhà cung cấp dịch vụ khác (gọi tắt là “Người Dùng”)  thực hiện truy cập hoặc sử dụng các kênh tương tác thuộc sở hữu (hoặc được phát triển, tài trợ) bởi Công Ty, bao gồm nhưng không giới hạn: ứng dụng di động, cửa hàng ứng dụng, phần mềm website, trang cộng đồng mạng xã hội thuộc sở hữu / chi phối bởi Công Ty (gọi chung là “Ứng Dụng” hoặc “Tính Năng”), phần mềm / tính năng tích hợp trên Ứng Dụng (gọi chung là “Sản Phẩm Dịch Vụ”) của  Công Ty hoặc đối tác Công Ty (gọi tắt là “Đối Tác”) hoặc bên thứ ba khác.

Thông Tin Người Dùng” là các thông tin và/hoặc dữ liệu bao gồm nhưng không giới hạn thông tin định danh, nhân thân, số điện thoại, địa chỉ email, địa chỉ nơi ở, hình ảnh, dữ liệu định danh, sinh trắc học, tình trạng hôn nhân, thông tin sức khỏe, giới tính, ngày sinh, tài khoản giao dịch, nghề nghiệp, thu nhập, chi tiêu, tài sản, thông tin bảo hiểm, khẩu vị rủi ro, khẩu vị đầu tư, mục tiêu tài chính, mục tiêu đầu tư, kết quả lựa chọn khảo sát, đánh giá, hoạt động trên Ứng Dụng và các thông tin cá nhân liên quan khác được Người Dùng cung cấp cho Công Ty và/hoặc Công Ty thu thập trong quá trình Người Dùng sử dụng Tính Năng của Công Ty.

Chính Sách này áp dụng cho tất cả Người Dùng sử dụng Tính Năng của Công Ty. Mọi Thông Tin Người Dùng phát sinh từ hoặc liên quan đến Ứng Dụng sẽ được Công Ty Xử Lý và đảm bảo an toàn theo quy định tại Chính Sách này. Trong trường hợp Công Ty chấm dứt quan hệ hợp tác cung cấp Ứng Dụng, Thông Tin Người Dùng của Người Dùng được thu thập trước thời điểm chấm dứt vẫn giữ nguyên hiệu lực.

Đối với các Sản Phẩm Dịch Vụ Khác do Đối Tác cung cấp thông qua Ứng Dụng, mọi Dữ Liệu Cá Nhân phát sinh từ / hoặc liên quan đến Sản Phẩm Dịch Vụ Khác sẽ được Đối Tác Xử Lý và bảo đảm an toàn theo chính sách bảo mật riêng của từng Đối Tác. Chính Sách này không áp dụng cho bất kỳ Sản Phẩm Dịch Vụ Khác hoặc các nội dung, sản phẩm dịch vụ được cung cấp bởi bên thứ ba khác hoặc có chính sách bảo mật riêng.

Người Dùng đã đọc, hiểu và đồng ý với nội dung của Chính Sách. Tại từng thời điểm, Công Ty có toàn quyền sửa đổi, bổ sung, và / hoặc cập nhật Chính Sách mà không báo trước cho Người Dùng. Việc Người Dùng tiếp tục sử dụng, truy cập Ứng Dụng được hiểu là Người Dùng đồng ý với nội dung Chính Sách sửa đổi bổ sung và cập nhật đó. Bất kỳ bản sửa đổi, cập nhật hoặc điều chỉnh nào của Chính Sách này sẽ được cập nhật đăng tải trên trang điện tử www.stag.vn, trên Ứng Dụng và / hoặc các phương tiện khác Công Ty cho là phù hợp.

Chính Sách này bao gồm các nội dung:

 • Phạm vi Thông Tin Người Dùng được thu thập và Xử Lý
 • Cách thức Công Ty sử dụng Thông Tin Người Dùng
 • Cách thức Công Ty chia sẻ Thông Tin Người Dùng
 • Quyền truy cập & sửa đổi Thông Tin Người Dùng

Điều 1: Phạm vi Thông Tin Người Dùng được thu thập & Xử Lý

Công Ty có thể thu thập Thông Tin Người Dùng theo nhiều phương pháp được liệt kê dưới đây. Người Dùng hiểu và đồng ý rằng Công Ty sẽ được ghi nhận, lưu trữ Thông Tin Người Dùng dưới hình thức bao gồm nhưng không giới hạn nhập liệu, ghi chép dữ liệu truy cập, ghi âm, ghi hình, tự động hoặc chủ động, nhằm hỗ trợ giải quyết yêu cầu Người Dùng, các Thông Tin Người Dùng được Công Ty thu thập có thể bao gồm một phần hoặc toàn bộ:

 1. Thông Tin Người Dùng được Người Dùng cung cấp trực tiếp cho Công Ty:
 • Thông tin, hồ sơ, đơn đăng ký trực tuyến kèm hình ảnh, dữ liệu được Người Dùng gửi trên Ứng Dụng, qua email hoặc điện thoại hoặc tin nhắn hoặc trực tiếp với Công Ty bao gồm nhận dạng chung và thông tin liên lạc (tên, địa chỉ, email cá nhân, số điện thoại, tuổi, ngày sinh, giới tính, tình trạng hôn nhân, nghề nghiệp, ảnh chụp cá nhân), số giấy tờ tùy thân do cơ quan chính phủ cấp (số CMND, số thẻ căn cước, số hộ chiếu, số giấy khai sinh, thông tin chi tiết trên các tài liệu này) để sử dụng Ứng Dụng, Sản Phẩm Dịch Vụ của Công Ty;
 • Sử dụng chức năng nhận diện sinh trắc học để nhận biết cá nhân, xác thực giao dịch;
 • Người Dùng có trách nhiệm bảo vệ thông tin tài khoản của mình và không cung cấp bất kỳ thông tin nào liên quan đến tài khoản, mật khẩu hay các phương thức xác thực (ví dụ như cách thức xác thực, mã xác thực, mật khẩu xác thực… ) truy cập trên các website, ứng dụng, phần mềm và các công cụ khác (nếu có). Trong trường hợp cần đăng ký, khôi phục tài khoản, xác thực giao dịch hoặc các mục đích tương tự khác, Người Dùng đồng ý chủ động lựa chọn và cho phép bên thứ ba mà Người Dùng đã lựa chọn nhận mật khẩu sử dụng một lần (OTP). Theo đó, Người Dùng đồng ý chia sẻ thông tin tài khoản của mình cho bên thứ ba đó (tổng đài viễn thông, dịch vụ tin nhắn, thư điện tử… ) và tự chịu trách nhiệm với việc chia sẻ này.
 • Thông qua chấp thuận quyền truy cập máy ảnh, thư viện hình ảnh, tập tin trên thiết bị để Người Dùng gửi dữ liệu phục vụ nhu cầu sử dụng Ứng Dụng của Người Dùng;
 • Hoạt động tương tác trên trang web, mạng xã hội, chợ ứng dụng, sự kiện hoặc các hình thức tương tự bao gồm nhưng không giới hạn các đánh giá, kiểm tra, khảo sát, được Người Dùng thực hiện, thông tin về tài sản, danh mục đầu tư được Người Dùng cung cấp, thông tin về kiến thức đầu tư, khẩu vị đầu tư, khẩu vị rủi ro, khả năng chịu rủi ro, các thông tin khác Người Dùng cung cấp khi sử dụng Ứng Dụng của Công Ty;
 • Thông tin số tài khoản cá nhân, dữ liệu cá nhân phản ánh hoạt động, lịch sử hoạt động trên không gian mạng;
 • Các sự kiện, tờ rơi, khảo sát, ấn phẩm quảng cáo do Công Ty tổ chức hoặc tài trợ;
 • Các dữ liệu, thông tin được Người Dùng đồng ý cho Đối Tác hoặc bên thứ ba khác cung cấp cho Công Ty để sử dụng Ứng Dụng của Công Ty;
 • Các dữ liệu thông tin của bên thứ ba Người Dùng cung cấp cho Công Ty với cam đoan và đảm bảo rằng Người Dùng có sự đồng ý và chấp thuận của bên thứ ba đó cho việc chia sẻ, tiết lộ và các chấp thuận khác phù hợp theo quy định của pháp luật;
 • Thông qua các cuộc gọi chăm sóc khách hàng, góp ý, khiếu nại, quảng bá, các hoạt động truyền thông, quảng cáo và các hình thức liên hệ khác của Công Ty;

2. Thông Tin Người Dùng có thể được thu thập tự động hoặc chủ động thông qua hoạt động bình thường của Ứng Dụng bao gồm nhưng không giới hạn:

 • Hoạt động, tương tác của Người Dùng trên Ứng Dụng;
 • Thông tin thiết bị cài đặt Ứng Dụng với sự cho phép của Người Dùng trên thiết bị như địa chỉ IP, hệ điều hành, loại trình duyệt, thông số phần cứng, định vị, thư viện ảnh, các thông tin từ các bên thứ ba giới thiệu Ứng Dụng cho Người Dùng như đường dẫn từ website giới thiệu và các kênh tương tác mạng xã hội, chợ ứng dụng và các thông tin liên quan khác;
 • Thông tin từ cookies hoặc các công nghệ tương tự để kích hoạt hoặc tăng cường chức năng của trang website của Công Ty, nhận diện Người Dùng khi đăng nhập lại Ứng Dụng hoặc để phân tích lưu lượng truy cập cho vận hành, bảo mật, hoặc các mục đích vận hành khác;
 • Thông tin dữ liệu của Người Dùng được Đối Tác chia sẻ, tiết lộ cho Công Ty theo sự cho phép, chấp thuận và đồng ý với các chính sách, điều khoản và thỏa thuận từ của Người Dùng và Đối Tác.

Điều 2: Cách thức Công Ty sử dụng Thông Tin Người Dùng

Cách thức lưu trữ và bảo vệ Thông Tin Người Dùng:

 • Bảo mật và an ninh dữ liệu là ưu tiên cao nhất của Công Ty. Khi thu thập, tiếp nhận Thông Tin Người Dùng, Công Ty sẽ nỗ lực tối đa trong phạm vi cho phép để thực hiện lưu trữ và bảo mật Thông Tin Người Dùng tại hệ thống máy chủ của Công Ty và Thông Tin Người Dùng này được bảo đảm an toàn bằng các hệ thống tường lửa an ninh mạng, các biện pháp kiểm soát truy cập, mã hóa dữ liệu. Công Ty có các biện pháp kỹ thuật thích hợp để ngăn chặn tối đa trong phạm vi có thể việc truy cập, sử dụng trái phép Thông Tin Người Dùng. Công Ty cũng thường xuyên cập nhật, nâng cấp hạ tầng công nghệ theo tiêu chuẩn quốc tế để thích ứng với các tình huống an ninh mạng đảm bảo an toàn Thông Tin Người Dùng.
 • Mọi Thông Tin Người Dùng được lưu trữ và bảo mật bởi hệ thống của Công Ty hoặc đơn vị cung cấp dịch vụ hạ tầng công nghệ riêng biệt cho Công Ty. Hệ thống của Công Ty lưu trữ tập trung Thông Tin Người Dùng phát sinh từ và / hoặc liên quan đến Ứng Dụng.

Cách thức sử dụng Thông Tin Người Dùng:

 • Công Ty thu thập, sử dụng các Thông Tin Người Dùng hợp lý hoặc cần thiết cho mục đích cung cấp Tính Năng Ứng Dụng theo mong đợi và yêu cầu hợp lý của Người Dùng, bao gồm nhưng không giới hạn:
 • Xác nhận danh tính, thông tin Người Dùng cung cấp;
 • Xác định tính chính xác của thông tin được cung cấp;
 • Xử lý việc đăng ký của Người Dùng đối với Ứng Dụng, Sản Phẩm Dịch Vụ do Công Ty hoặc Đối Tác cung cấp thông qua Ứng Dụng;
 • Cung cấp Ứng Dụng, Sản Phẩm Dịch Vụ cho Người Dùng;
 • Quản trị, thực hiện các chức năng, giao dịch, dịch vụ theo yêu cầu của Người Dùng trên Ứng Dụng;
 • Quản lý tài khoản, quản trị, vận hành, cải thiện các Tính Năng trên Ứng Dụng;
 • Quản trị an ninh bảo mật;
 • Dịch vụ chăm sóc khách hàng, truyền thông khách hàng, đánh giá phân tích dữ liệu, thống kê, đo lường, thử nghiệm, nghiên cứu sản phẩm dịch vụ mới;
 • Thực hiện hoạt động liên kết với Đối Tác theo yêu cầu Người Dùng nhằm phục vụ cho quyền lợi Người Dùng;
 • Để bảo vệ hoặc thực thi các quyền của Công Ty và của Người Dùng, bao gồm việc để thu các khoản phí, lệ phí, và / hoặc các khoản chi trả khác theo thỏa thuận giữa Người Dùng và Công Ty;
 • Các hoạt động nội bộ trong Công Ty, hoạt động kiểm toán, thẩm định chuyên sâu và các hoạt động nghiệp vụ tuân thủ khác theo yêu cầu và quy định của pháp luật.
 • Tùy theo từng trường hợp, Công Ty có thể dựa vào sự đồng ý của Người Dùng hoặc đánh giá dựa trên thực tế là quá trình xử lý là cần thiết để thực hiện, vận hành Ứng Dụng theo yêu cầu hoặc mong đợi của Người Dùng, bảo vệ lợi ích của Người Dùng và / hoặc Người Dùng khác hoặc của Công Ty hoặc để tuân thủ pháp luật. Quá trình xử lý có thể bao gồm việc cập nhật, tham chiếu, thay đổi, điều chỉnh, kết hợp hoặc xóa bỏ dữ liệu gốc.
 • Công Ty không có chính sách hoặc thông lệ cung cấp Thông Tin Người Dùng cho bất kỳ tổ chức hoặc bên thứ ba nào khác nhằm mục đích tiếp thị trực tiếp, hoặc các mục đích khác với quy định sử dụng dữ liệu thông tin được quy định trong Điều Khoản sử dụng Ứng Dụng và Chính Sách này.

Điều 3: Cách thức Công Ty chia sẻ Thông Tin Người Dùng

Thông Tin Người Dùng được Công Ty thu thập hoặc cung cấp bởi Người Dùng, Đối Tác hoặc bên thứ ba khác đều được xem là quan trọng. Công Ty chỉ tiết lộ chia sẻ Thông Tin Người Dùng trong phạm vi cần thiết, được nêu bên dưới trong phạm vi Chính Sách này.

 • Công Ty có chính sách phân quyền cho phép Thông Tin Người Dùng được những cá nhân có thẩm quyền nhất định trong nội bộ Công Ty tiếp cận nhằm mục đích an ninh bảo mật, vận hành, chăm sóc khách hàng, tiếp thị, phân tích, nghiên cứu.
 • Chia sẻ Thông Tin Người Dùng cho Đối Tác, bao gồm các nhà cung cấp, đơn vị giao nhận, chuyển phát, bưu điện, đơn vị cung cấp quà tặng và bên thứ ba khác theo nhu cầu hoặc xác nhận của Người Dùng. Các bên bao gồm Đối Tác, bên thứ ba khác được Công Ty chia sẻ Thông Tin Người Dùng chịu trách nhiệm tuân thủ quy định pháp luật về an toàn bảo mật dữ liệu của Người Dùng và chính sách riêng để quản lý thông tin dữ liệu được chia sẻ. Việc chia sẻ có thể được thực hiện thông qua các hình thức thư tín, giao nhận, chuyển khoản, hoặc các hình thức ngoại tuyến tương tự khác, hoặc hình thức điện tử trên Ứng Dụng, thư điện tử, ứng dụng riêng của nhà cung cấp và bên thứ ba khác để thực hiện cam kết với Người Dùng.
 • Thông Tin Người Dùng có thể được Công Ty chia sẻ trên Ứng Dụng khi Người Dùng tham gia các Tính Năng cộng đồng, các sự kiện, cuộc thi mang tính chất thi đấu yêu cầu phải có sự minh bạch để đánh giá. Các Thông Tin Người Dùng này bao gồm nhưng không giới hạn tên, biệt danh, danh mục đầu tư, lịch sử giao dịch, hoặc các thông tin dữ liệu tương tự liên quan đến các Tính Năng, sự kiện này của Người Dùng hoặc nhóm Người Dùng tham gia.
 • Trong quá trình kinh doanh, Công Ty có thể mua lại, sáp nhập các doanh nghiệp, dịch vụ khác. Tại các giao dịch như vậy, Thông Tin Người Dùng nói chung là một trong những tài sản kinh doanh được chuyển nhượng nhưng vẫn phải tuân thủ theo Chính Sách và Điền Khoản sử dụng Ứng Dụng. Khi Công Ty giải thể, được bán hoặc sáp nhập vào doanh nghiệp tổ chức khác, Thông Tin Người Dùng sẽ đương nhiên trở thành một trong những tài sản được chuyển nhượng.
 • Trao đổi, cung cấp, chia sẻ Thông Tin Người Dùng với các công ty con, công ty liên kết, và chi nhánh của Công Ty hoặc những công ty tổ chức khác với mục đích tối ưu hoạt động vận hành, ngăn chặn và phát hiện gian lận, và giảm thiểu rủi ro.
 • Nếu Công Ty có căn cứ về việc vi phạm pháp luật của Người Dùng, tùy theo mức độ và quy định của pháp luật, Công Ty có thể xử lý theo hướng chia sẻ, tiết lộ tài khoản Thông Tin Người Dùng và hành vi vi phạm đến cơ quan chức năng khi Công Ty tin rằng việc đó ảnh hưởng, đe dọa đến quyền, lợi ích của Công Ty, Đối Tác hoặc Người Dùng khác. Các công việc nêu trên có thể bao gồm việc trao đổi thông tin với các Đối Tác, cơ quan chức năng và bên thứ ba khác để ngăn chặn và phát hiện gian lận, giảm thiểu rủi ro.
 • Các Người Dùng khác sở hữu tài khoản chung với Người Dùng.
 • Các cá nhân, tổ chức có liên quan đến việc thực thi hoặc duy trì quyền và nghĩa vụ nào theo các thỏa thuận giữa Công Ty và Người Dùng.
 • Các bên thứ ba khác mà Người Dùng đồng ý hoặc Công Ty có cơ sở pháp lý để chia sẻ Thông Tin Người Dùng và / hoặc Công Ty tin rằng Người Dùng có thể quan tâm hoặc mang lại lợi ích cụ thể cho Người Dùng.

Điều 4: Quyền truy cập & sửa đổi Thông Tin Người Dùng

Người Dùng có quyền được biết, quyền đồng ý, quyền truy cập, quyền rút lại sự đồng ý, quyền xóa dữ liệu, quyền hạn chế xử lý dữ liệu, quyền cung cấp dữ liệu, quyền phản đối xử lý dữ liệu, quyền khiếu nại tố cáo khởi kiện, quyền yêu cầu bồi thường thiệt hại, quyền tự bảo vệ và các quyền liên quan khác theo quy định của pháp luật.

Thông Tin Người Dùng được lưu trữ trong suốt thời gian Người Dùng duy trì tài khoản trên Ứng Dụng của Công Ty theo Chính Sách này. Công Ty có thể lưu trữ Thông Tin Người Dùng trong khoảng thời gian lâu hơn khi Công Ty cảm thấy Thông Tin Người Dùng còn cần thiết cho việc vận hành, cung cấp Sản Phẩm Dịch Vụ cho Người Dùng hoặc đảm bảo việc tuân thủ quy định hay yêu cầu của pháp luật.

Khi Thông Tin Người Dùng không còn cần thiết cho việc vận hành Ứng Dụng và / hoặc Công Ty không còn mục đích kinh doanh, hoặc pháp lý để giữ lại Thông Tin Người Dùng, Công Ty sẽ có thể hủy, xóa, thực hiện ẩn danh dữ liệu thông tin này.

Bằng nỗ lực hợp lý, Công Ty sẽ thực hiện yêu cầu hợp pháp và hợp lệ từ Người Dùng trong thời gian cam kết kể từ khi nhận được yêu cầu hoàn chỉnh và hợp lệ và phí xử lý liên quan (nếu có) từ Người Dùng, tùy thuộc vào quyền của Công Ty được viện dẫn đến bất kỳ sự miễn trừ và / hoặc ngoại lệ nào theo quy định của pháp luật. Vì mục đích bảo mật, Người Dùng có thể cần phải đưa ra yêu cầu của mình bằng văn bản hoặc sử dụng phương pháp khác để chứng minh và xác thực danh tính của mình. Công Ty có thể yêu cầu Người Dùng xác thực danh tính trước khi xử lý yêu cầu của Người Dùng.

Khi Người Dùng lựa chọn về việc từ chối đồng ý tiết lộ hoặc không cho phép hoặc giới hạn chức năng Ứng Dụng của Công Ty hoặc Đối Tác trong việc thu thập Thông Tin Người Dùng hoặc xóa bỏ hoặc các biện pháp tương tự khác, việc này có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến trải nghiệm của Người Dùng đối với Ứng Dụng và / hoặc không cho phép Người Dùng sử dụng được các Tính Năng nhất định. Việc thay đổi, cập nhật, xóa bỏ Thông Tin Người Dùng khi được thực hiện thì có thể sẽ là vĩnh viễn và không thể truy hồi lại được.

Trong trường hợp Người Dùng rút lại sự đồng ý của mình, yêu cầu thay đổi / xóa dữ liệu và / hoặc thực hiện các quyền liên quan khác đối với bất kỳ hoặc tất cả Thông Tin Người Dùng của mình và tùy thuộc vào bản chất yêu cầu của Người Dùng, Công Ty có thể xem xét và quyết định về việc không tiếp tục cung cấp Sản Phẩm Dịch Vụ và Ứng Dụng cho Người Dùng. Các hành vi được thực hiện và / hoặc yêu cầu bởi Người Dùng theo quy định này sẽ được xem là sự đơn phương chấm dứt từ phía Người Dùng cho bất kỳ mối quan hệ nào giữa Công Ty và Người Dùng, và hoàn toàn có thể dẫn đến sự vi phạm nghĩa vụ hoặc cam kết theo thỏa thuận, hợp đồng (nếu có) giữa Người Dùng và Công Ty, đồng thời Công Ty bảo lưu các quyền và biện pháp khắc phục hợp pháp của Công Ty trong những trường hợp đó. Theo đó, Công Ty sẽ không chịu trách nhiệm đối với Người Dùng cho bất kỳ tổn thất nào phát sinh, và các quyền hợp pháp của Công Ty sẽ được bảo lưu một cách rõ ràng đối với việc giới hạn, hạn chế, tạm ngừng, hủy bỏ, ngăn cản, thay đổi hoặc cấm đoán đó.

Người Dùng thông qua Ứng Dụng, có thể tự xem, cập nhật, xóa một số Thông Tin Người Dùng nhất định về tài khoản và các tương tác của mình. Nếu Người Dùng không thể tự truy cập hoặc cập nhật, Người Dùng có thể liên hệ Công Ty khi có bất kỳ thắc mắc nào về Chính Sách này thông qua email [email protected] để được hỗ trợ truy cập, kiểm tra dữ liệu Thông Tin Người Dùng của mình. Người Dùng cũng có thể liên hệ Công Ty để được hỗ trợ thực hiện việc chấm dứt, hạn chế tiết lộ, truy cập Thông Tin Người Dùng. Trong thời gian 07 (bảy) ngày làm việc, Công Ty sẽ cung cấp cho Người Dùng các dữ liệu Thông Tin Người Dùng liên quan. Nếu Người Dùng có yêu cầu thay đổi, cập nhật, Công Ty sẽ thực hiện yêu cầu của Người Dùng trong vòng 07 (bảy) ngày làm việc. Trường hợp không thể đáp ứng yêu cầu của Người Dùng trong thời gian này, Công Ty sẽ thông báo cho Người Dùng thời gian sớm nhất có thể xử lý yêu cầu.

Liên Hệ về Quyền Riêng Tư

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi, đề xuất hoặc phản ánh nào liên quan đến Chính Sách Bảo Mật của chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo thông tin sau:

Địa chỉ email: [email protected]

Địa chỉ thư tín:Công Ty Cổ Phần Stag Việt Nam (412 Đ. Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 5, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh 70000)

Chúng tôi cam kết phản hồi trong thời gian ngắn nhất có thể và giải quyết mọi vấn đề một cách trung thực và hiệu quả.

Đơn yêu cầu xóa tài khoản và dữ liệu trên ứng dụng

Trong trường hợp bạn có mong muốn xoá dữ liệu hoặc tài khoản, vui lòng điền thông tin tại đơn yêu cầu xoá tài khoản.

Lưu ý quan trọng:
Stag sẽ thực hiện việc hủy, xóa tài khoản và dữ liệu trong vòng 90 ngày. Tài khoản và dữ liệu khi bị hủy, xóa sẽ mất vĩnh viễn và không thể phục hồi.