Hội chứng sợ bỏ lỡ (FOMO)

Hội chứng sợ bỏ lỡ (FOMO)

FOMO (Fear Of Missing Out) là hiệu ứng tâm lý mà những người mang nó thường sợ bỏ lỡ mất cơ hội. Trong thị trường chứng khoán, khi bạn theo dõi một phiếu nào đó, giá cổ phiếu liên tục tăng giá, các nhà đầu tư khác bàn luận rất nhiều về cổ phiếu này khiến bạn này sinh tâm lý muốn đưa cổ phiếu này về danh mục của mình dù giá cổ phiếu đó tăng rất cao.
Hiểu đơn giản hơn, FOMO chính là cảm giác sợ trở thành người “tối cổ”, “kẻ đến sau” trong những cuộc chơi. FOMO trong chứng khoán thậm chí còn được coi là “cái bẫy” đối với hầu hết giới đầu tư, kể cả nhà đầu tư F0 hay những người giàu kinh nghiệm.