Công ty quản lý quỹ (Fund management company)

Công ty quản lý quỹ (Fund management company)

Công ty quản lý quỹ là tổ chức chuyên quản lý các quỹ đầu tư cho khách hàng. Họ nghiên cứu thị trường, tạo chiến lược đầu tư và quản lý rủi ro để đạt lợi nhuận tốt nhất cho nhà đầu tư. Công ty quản lý quỹ cung cấp dịch vụ quản lý chuyên nghiệp và tiết kiệm thời gian cho những người không muốn tự quản lý đầu tư của mình.
Công ty quản lý quỹ là một mô hình được bắt đầu và xây dựng từ nước Mỹ, tại Việt Nam tổ chức này được thành lập dựa theo luật chứng khoán để thực hiện các nhiệm vụ chính như: quản lý quỹ đầu tư chứng khoán và tư vấn đầu tư chứng khoán.