CUỘC THI NỘI BỘ BUSF TRADING CHALLENGE

CUỘC THI NỘI BỘ BUSF TRADING CHALLENGE
 1. Mục tiêu
 • Tạo ra môi trường học thuật cho các thành viên trong CLB, một sân chơi với những trải nghiệm thực tế và những kiến thức bổ ích về tài chính đầu tư.
 • Tạo ra môi trường để các thành viên có thể trao đổi, học hỏi, gắn kết với nhau.
 1. Kế hoạch tổ chức, thể lệ thi

Vòng 1: Trade online

 • Thời gian: 18 tuần (22/02/2024 – 30/06/2024).
 • Đối tượng tham gia: Tất cả các thành viên thường trực của CLB (bắt buộc).
 • Số lượng thành viên tham gia: 72
 • Các đội thi sẽ bao gồm 3 thành viên được xếp ngẫu nhiên.
 • Số đội thi: 24
 • Số vốn ban đầu: 50.000.000 VNĐ. Không giới hạn sàn giao dịch.
 • Đội thi tham gia phải viết nhật ký giao dịch hằng tuần, form nhật ký sẽ được BTC cung cấp. Nếu đội thi không cập nhật nhật ký giao dịch sẽ bị hủy kết quả thi. (Khuyến khích các đội thi viết báo cáo hàng ngày).
 • Sau 3 tuần kể từ ngày bắt đầu cuộc thi, tại buổi sinh hoạt CLB, BTC sẽ random ra 3 đội thi để chia sẻ những trải nghiệm của các thành viên trong quá trình Trading.
 • Kết quả chung cuộc được xác định dựa trên giá đóng cửa ngày 28/06/2024. Các đội thi bắt buộc phải chuyển đổi toàn bộ danh mục thành tiền mặt trước ngày 29/06/2023 để BTC tính toán thứ hạng.
 • 5 đội thi có tỷ suất sinh lời cao nhất sẽ bước tiếp vào vòng 2.

Vòng 2: “Cổ phiếu vàng”:

 • Các đội thi sẽ tiến hành viết báo cáo chiến lược và trình bày, phản biện với BGK.

Thành phần BGK: BTC cùng các anh chị cựu thành viên.

Danh sách link đính kèm chi tiết:

 1. Thể lệ: https://bom.so/Theletrading
 2. Mẫu báo cáo chiến lược: https://bom.so/MauBaoCaoDanhMuc
 3. Thông tin chi tiết đội thi: https://bom.so/DanhSachTeam
 4. Nhật Ký giao dịch: https://bom.so/NhatKyGiaoDich