CTCP Thủy điện - Điện lực 3 (HOSE: DRL)

Thông tin tổng quan

- Công trình Thủy điện Đrây H’Linh 2 được HĐQT TCT Điện lực Việt Nam phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi tại QĐ số 201/Q9Đ-EVN-HĐQT-TĐ ngày 25/07/2002 và giao cho Công ty Điện lực 3 làm chủ đầu tư công trình; HĐQT TCT Điện lực Việt Nam đã có văn bản số 161/EVN/HĐQT ủy quyền cho TGĐ Công ty Điện lực 3 phê duyệt các thủ tục đầu tư và thực hiện đầu tư của công trình Thủy điện Đrây H’Linh 2- Thực hiện chủ trương phát huy mọi nguồn lực, đa dạng hóa đầu tư của Đảng và Nhà nước phục vụ cho sự phát triển kinh tế của đất nước; CTCP Thủy điện – Điện lực 3 được thành lập và hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 3203000163 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Đà Nẵng cấp ngày 20/11/2003 với số vốn điều lệ đăng ký là 95 tỷ đồng, để tiếp tục thực hiện đầu tư công trình Thủy điện Đrây H’Linh 2 do Công ty Điện lực 3 chuyển giao- Thực hiện chỉ đạo của TCT Điện lực Việt Nam, Công ty Điện lực 3 và sau đó là CTCP Thủy điện – Điện lực 3 đã triển khai tất cả các giai đoạn thực hiện đầu tư đối với Công trình Thủy điện Đrây H’Linh 2- Tháng 07/2008, hoàn thành việc di chuyển và đăng ký trụ sở chính Công ty lên địa điểm mới tại X.Eapô - H.Cư Jút - T.Đắk Nông

Ngành

Tiện ích Cộng đồng
Loading...

Tải app ngay để sử dụng đầy đủ tính năng của Stag

Công cụ đầu tư chứng khoán cho người mới bắt đầu

Stag hỗ trợ nhà đầu tư mới đưa ra các quyết định đầu tư hiệu quả với cộng đồng đầu tư rộng lớn, trung tâm phân tích dữ liệu thật, luôn cập nhật nhiều kiến thức tài chính bổ ích về thị trường chứng khoán.