CTCP Lâm Nông sản Thực phẩm Yên Bái (HNX: CAP)

Thông tin tổng quan

- Tiền thân là Nhà máy giấy Yên Bái, được thành lập từ năm 1972- Ngày 01/10/2004, CTy được chuyển đổi hình thức sở hữu từ DNNN sang CTCP

Ngành

Nguyên vật liệu
Loading...

Tải app ngay để sử dụng đầy đủ tính năng của Stag

Công cụ đầu tư chứng khoán cho người mới bắt đầu

Stag hỗ trợ nhà đầu tư mới đưa ra các quyết định đầu tư hiệu quả với cộng đồng đầu tư rộng lớn, trung tâm phân tích dữ liệu thật, luôn cập nhật nhiều kiến thức tài chính bổ ích về thị trường chứng khoán.