Nhà đầu tư thiên thần (Angel Investor)

Nhà đầu tư thiên thần (Angel Investor)

Hay gọi là nhà đầu tư hạt giống. Đây là một cá nhân hoặc tổ chức có giá trị tài sản lớn. Họ thường hỗ trợ tài chính cho các công ty start-up hoặc công ty nhỏ với mục đích đổi lấy vốn sở hữu của công ty. Đầu tư thiên thần là một loại hình đầu tư vốn cổ phần tư nhân. Trong đó các nhà đầu tư có giá trị ròng cao cố gắng kiếm lợi nhuận lớn hơn bằng cách chấp nhận rủi ro nhiều hơn so với đầu tư vào thị trường đại chúng. Khoản vốn góp của các nhà đầu tư thiên thần có thể là đầu tư một lần để giúp công ty bắt đầu khởi nghiệp. Bên cạnh việc góp vốn lần đầu, nhà đầu tư thiên thần còn có thể tiếp tục rót vốn để giúp công ty vượt qua khó khăn. Vốn từ các nhà đầu tư thiên thần thường được dùng cho các hoạt động nghiên cứu và phát triển.