CTCP Thủy điện Thác Bà (HOSE: TBC)

Thông tin tổng quan

- Tiền thân là Nhà máy Thủy điện Thác Bà, đơn vị trực thuộc TCT Điện lực Việt Nam được thành lập ngày 10/08/1971- Ngày 30/06/1993: Nhà máy chuyển thành đơn vị hoạch toán phụ thuộc Công ty Điện lực 1- Ngày 30/03/2005: được đổi thành CTCP Thủy điện Thác Bà- Ngày CPH: 31/03/2006

Ngành

Tiện ích Cộng đồng
Loading...

Tải app ngay để sử dụng đầy đủ tính năng của STAG

Công cụ đầu tư chứng khoán cho người mới bắt đầu

STAG hỗ trợ nhà đầu tư mới đưa ra các quyết định đầu tư hiệu quả với cộng đồng đầu tư rộng lớn, trung tâm phân tích dữ liệu thật, luôn cập nhật nhiều kiến thức tài chính bổ ích về thị trường chứng khoán.