CTCP DV Bến Thành (HNX: BSC)

Thông tin tổng quan

- Tiền thân là CT TM - DV Bến Thành được thành lập ngày 04/12/2003- Ngày 09/08/2006, CTy có QĐ chuyển thành CTCP của UBND Tp.HCM.- Ngày 03/11/2010: Cổ phiếu Công ty được chấp thuận đăng ký niêm yết trên HNX- Ngày 05/01/2011: Cổ phiếu BSC của Công ty chính thức giao dịch trên HNX

Ngành

Dịch vụ Tiêu dùng
Loading...

Tải app ngay để sử dụng đầy đủ tính năng của Stag

Công cụ đầu tư chứng khoán cho người mới bắt đầu

Stag hỗ trợ nhà đầu tư mới đưa ra các quyết định đầu tư hiệu quả với cộng đồng đầu tư rộng lớn, trung tâm phân tích dữ liệu thật, luôn cập nhật nhiều kiến thức tài chính bổ ích về thị trường chứng khoán.