Quỹ ETF MAFM VNDIAMOND (HOSE: FUEMAVND)

Thông tin tổng quan

Quỹ ETF MAFM VNDIAMOND (FUEMAVND) được thành lập theo giấy chứng nhận thành lập Quỹ số 41/GCN-UBCK ngày 02/03/2023. Mục tiêu của Quỹ ETF MAFM VNDIAMOND là mô phỏng gần nhất có thể biến động (performance) của chỉ số VNDIAMOND sau khi trừ đi chi phí của Quỹ. Quỹ ETF MAFM VNDIAMOND sử dụng chiến lược đầu tư thụ động để thực hiện mục tiêu đầu tư đã định trước. Ngày 07/04/2023, FUEMAVND chính thức giao dịch trên Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE).

Tải app ngay để sử dụng đầy đủ tính năng của Stag

Công cụ đầu tư chứng khoán cho người mới bắt đầu

Stag hỗ trợ nhà đầu tư mới đưa ra các quyết định đầu tư hiệu quả với cộng đồng đầu tư rộng lớn, trung tâm phân tích dữ liệu thật, luôn cập nhật nhiều kiến thức tài chính bổ ích về thị trường chứng khoán.