Quỹ ETF KIM GROWTH VNFINSELECT (HOSE: FUEKIVFS)

Thông tin tổng quan

Quỹ ETF KIM GROWTH VNFINSELECT (FUEKIVFS) là một quỹ hoán đổi danh mục, là một loại hình quỹ đầu tư đại chúng, được quản lý bởi Công ty TNHH Quản lý quỹ KIM Việt Nam. Mục tiêu đầu tư của Quỹ là mô phỏng gần nhất có thể về biến động của Chỉ số Tham chiếu, là chỉ số VNFINSELECT do HOSE xây dựng và quản lý, trước khi trừ đi chi phí của Quỹ. Quỹ sử dụng chiến lược đầu tư thụ động với mục tiêu bám sát tỉ lệ lợi nhuận của Chỉ số Tham chiếu bằng cách đầu tư vào Danh mục Chứng khoán Cơ cấu của Chỉ số Tham chiếu. Ngày 11/11/2022, FUEKIVFS chính thức được giao dịch tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE).

Tải app ngay để sử dụng đầy đủ tính năng của Stag

Công cụ đầu tư chứng khoán cho người mới bắt đầu

Stag hỗ trợ nhà đầu tư mới đưa ra các quyết định đầu tư hiệu quả với cộng đồng đầu tư rộng lớn, trung tâm phân tích dữ liệu thật, luôn cập nhật nhiều kiến thức tài chính bổ ích về thị trường chứng khoán.