Quỹ ETF FPT CAPITAL VNX50 (HOSE: FUEFCV50)

Thông tin tổng quan

Quỹ ETF FPT CAPITAL VNX50 (FUEFCV50) là quỹ hoán đổi danh mục, là một loại hình quỹ đầu tư đại chúng, được quản lý bởi Công ty Cổ phần Quản lý quỹ đầu tư FPT. Mục tiêu đầu tư của Quỹ ETF FPT CAPITAL VNX50 là mô phỏng gần nhất có thể biến động của Chỉ số tham chiếu, VNX50 do HOSE và HNX xây dựng Quy tắc chỉ số, HOSE quản lý chỉ số hàng ngày, sau khi trừ đi chi phí của Quỹ. Quỹ áp dụng chiến lược đầu tư thụ động với mục tiêu bám sát tỉ lệ lợi nhuận của Chỉ số tham chiếu. Ngày 25/05/2023, FUEFCV50 chính thức được giao dịch tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE).

Tải app ngay để sử dụng đầy đủ tính năng của Stag

Công cụ đầu tư chứng khoán cho người mới bắt đầu

Stag hỗ trợ nhà đầu tư mới đưa ra các quyết định đầu tư hiệu quả với cộng đồng đầu tư rộng lớn, trung tâm phân tích dữ liệu thật, luôn cập nhật nhiều kiến thức tài chính bổ ích về thị trường chứng khoán.