Chứng chỉ quỹ (Fund certificates)

Chứng chỉ quỹ (Fund certificates)

Chứng chỉ quỹ là loại chứng khoán xác nhận quyền sở hữu của nhà đầu tư đối với một phần vốn góp của quỹ đầu tư chứng khoán. Khi nhà đầu tư mua chứng chỉ quỹ, họ trở thành cổ đông của quỹ và chia sẻ lợi nhuận và rủi ro từ các khoản đầu tư trong quỹ đó.
Bản chất của hoạt động đầu tư chứng chỉ quỹ là ủy thác vốn cho chuyên gia của các công ty tài chính. Tức là bạn chỉ cần lựa chọn công ty đầu tư uy tín trên thị trường và chuyển tiền đầu tư còn các vấn đề khác sẽ được các chuyên gia hỗ trợ. Đặc điểm này khiến cho những nhà đầu tư không có nhiều kinh nghiệm cũng dễ dàng thu được lợi nhuận từ nguồn vốn nhàn rỗi khi có sự giúp sức từ những chuyên gia giàu kinh nghiệm, có hiểu biết về thị trường tài chính.